Numune Kabul

  • Analize gönderilen numuneler orjinal ambalajlı olmalı ya da dökülme, akma riski taşımayan uygun ambalajlarda getirilmelidir. Ambalaj materyali temiz olmalı ve nem almamalıdır. 

  • Işıktan etkilenen analiz sonuçları için getirilen numunelerin ambalajları koyu renkli olmalıdır. 
 
  • Gönderilen/elden teslim edilen numune ile ilgili istenilen analizleri bildiren yazı veya özel istek analiz talep formu olmalıdır.

  • Laboratuvara gönderilen/elden teslim edilen numuneyi tanımlayan bilgi etiketi olmalıdır 

  • Numune uygun sıcaklıkta laboratuvara transfer edilmelidir veya elden teslim edilmelidir 
 
  • Nem veya kuru madde analizi istenilen numuneler, orjinal ambalaj veya numunenin nemden etkilenmesini engelleyecek bir ambalajda laboratuvara getirilmelidir. 

  • Soğukta muhafaza edilmesi gereken numunelerin 2- 8 °C’de, dondurulmuş ürünlerin ise -18 °C veya daha düşük sıcaklıkta, diğer gıda ve yem numunelerinin oda sıcaklığında laboratuvara ulaştırılması ve muhafaza edilmesi gerekmektedir. 

  • Soğuk zinciri kırılmadan analize alınması gereken numuneler, soğuk zincir nakil kaplarında getirilmiş veya gönderilmiş olmalıdır. 

  • Numune istenilen analizlere yetecek, numunenin alındığı partiyi temsil edecek şekilde ve mümkünse analiz tekrarı için yeterli miktarda olmalıdır. 

  • Yapılacak analiz türüne göre numune miktarı değişmekle birlikte, genel olarak katı ürünlerde minimum 100 g, sıvılarda minimum 100 ml ürün talep edilir.