İnsan Kaynakları

A. Kişisel Bilgiler

Cinsiyet*
     

B. Eğitim Bilgileri

Lise

Ön Lisans

Lisans(1)

Lisans(2)

C. Yabancı Dil Bilgisi

Ç. Bilgisayar Bilgisi

D. İş Tecrübesi (Sondan Başa Doğru)

E. Katıldığınız Kurs / Seminer / Sertifika / Ödül ve Takdirler

F. Üye Olduğunuz Dernek ve Kuruluşlar

G. Hobileriniz

H. Diğer Bilgiler

I. Referanslar (Çalıştığınız yerlerde amir / yönetici pozisyonunda olan kişiler)

J. Ücret Beklentiniz

K. Fotoğraf (Fotoğrafsız başvurular dikkate alınmamaktadır.)

L. İşlem Onayı

Bu İş Başvuru Formundaki verdiğim bilgilerin tam ve doğru olduğunu, zamanla değişecek bilgilerimi en geç on gün içerisinde yazılı olarak bildireceğimi, gerçek dışı beyanımla işe alınmam halinde bu durumun anlaşılmasıyla herhangi bir ihbar ve tazminata gerek olmadan işime son verileceğini ve bundan dolayı herhangi bir talep ve iddiada bulunmayacağımı ve bu nedenle işverenin uğrayacağı zarar ve ziyanı tazmin edeceğimi kabul ve beyan ederim.