Kalite Politikamız

TümGen Laboratuvarı olarak; 

Müşterilerimize verdiğimiz hizmetin; Gizlilik, Tarafsızlık, Güvenilirlik, Dürüstlük, İzlenebilirlik ilkelerine bağlı olarak sunulması amacıyla çalışırken,  Analiz  hizmetlerimizde;  Yasalar  çerçevesinde,  müşteri  talepleri  dogrultusunda  ve  ulusal  ve uluslararası standartlara uygun olarak, Kalite, politika ve prosedürler konusunda eğitimli, sorumluluk alanında uzman personelinin sürekli iyileştirme amacımıza  aktif katılımları ile günün koşullarına göre teknolojik ve metodolojik sürekli iyileştirmeleri gerçekleştirmeyi hedefler ve bu hedefler doğrultusunda

  • Sürekli olarak doğru ve güvenilir analiz sonuçları üretmeyi
  • Müşteri memnuniyetini artırmayı,
  • Laboratuvar tüm faaliyetleri doğrultusunda yetkin personel görevlendirmek ve düzenli eğitimlerle personel yetkinliğinin sürekliliğini sağlamak, 
  • TS EN ISO/ IEC 17025 Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliliği İçin Genel Şartlar Standardı dokümantasyonunun tüm personel tarafından anlaşılır, uygulanabilir ve erişilebilir olmasını sağlamak
  • TS EN ISO/ IEC 17025 Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliliği İçin Genel Şartlar Standardının tüm gereklerini yerine getirmeyi amaçlayan bir düzey ve kalitede müşterilerine hizmet vermeyi taahhüt eder.