Test Rehberi

ANALİZ ADI

KULLANILAN METOT

AKREDİTASYON DURUMU

ÜRÜN/ÜRÜN GRUBU(MATRİKS DURUMU)

NUMUNE MİKTARI

(min.)

TAHMİNİ ANALİZ SÜRESİ

GDO KALİTATİF TARAMA (p35S,tNOS,pFMV)

Real Time PCR Kullanılarak

Eurofins GeneScan GMO Screen RT 35S/NOS/FMV IPC Test Kit Manual

ISO 21569, ISO 24276

 

Akredite Değil

Gıda ve yem

500 g

3 gün

 
NOT: 
1.Numunelerin saklama sürelerinde Veteriner Hizmetleri Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu, Gıda ve Yemin Resmi Kontrollerine Dair Yönetmelik dikkate alınır. Saklama koşulları ise numunelerin ve aranılacak analitin niteliği dikkate alınarak sağlanır.
2.Belirtilen analiz süreleri tahmini olarak belirtilmiştir. Analiz sürelerinde sapmalar olabilir.