Kurumsal

 
 
Misyon:
 
Tümgen, ülkemizdeki Özel GDO Laboratuvar’ları arasında önde gelen akademik bir merkez olmayı hedefler. GDO içeren farklı türlerin saptanmasında Real Time PCR’ dan, Yeni Kuşak Dizi Analizi teknolojilerine kadar bütün yöntemleri uygulamak başlıca misyonumuzdur.
 
Vizyon:
 
Tümgen’in vizyonunda dizileri bilinmeyen (unknown GMO) GDO yapılarının saptanmasına yönelik uygulamalar ve GDO-İnsan Sağlığı toksik etkisine yönelik deneysel çalışmalar bulunmaktadır. 
 
Yönetim Politikamız:
 
TümGen Laboratuvarı test çalışmalarının TS EN ISO/IEC 17025 standardının şartlarını karşılamasından, müşterinin ve tanınmayı sağlayan yasal otoritelerin veya kuruluşların ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde gerçekleşmesinden sorumludur.

Anlaşmalı kurumlara vermiş olduğu test hizmetinde tarafsız ve kendisinin ve elemanlarının, teknik kararları etkileyebilecek her türlü ticari, mali ve diğer iç ve dış baskılardan uzak çalışır.

TümGen Laboratuvarı karar verme bağımsızlığına sahip ve test çalışmaları ile ilgili dürüstlüğü tehlikeye atacak hiç bir faaliyet içinde yer almaz.

Modern, bakımlı ekipman ve eğitim seviyesi yüksek personel ile doğru, güvenilir uluslar arası kalite standartlarında test hizmeti verir. Bulunan test sonuçlarını hiç bir etki altında kalmadan doğru olarak raporlar ve bildirir.
 
Bu amaçla laboratuvarımızda;
Laboratuvar hizmetlerinde kaliteyi sağlamak için gerekli personel, alt yapı ve ekipman dahil tüm kaynakları sağlayacağımızı,
Yürütülen tüm analiz ve faaliyetlerde yasal mevzuatlara bağlı kalacağımızı ve 
mesleki itibarı koruyacağımızı,
Hizmetin tüm süreçlerinin güvenli bir ortamda ve mesleki riskleri en aza indirecek tedbirleri alacağımızı,
Faaliyetlerimizin, ticari, mali ve diğer iç ve dış baskılardan ve etkilerden uzak tutulmasını
sağlayacağımızı, 
Etik değerlere bağlı kalınmasını sağlayacağımızı,
Hizmet alanlara ait gizli bilgilerin ve tescilli hakların korunmasının sağlayacağımızı,
Laboratuvar çalışmalarının ve sonuçlarının gizliliğinin korunması ve sürdürülmesi konusunda her  
        türlü tedbiri alacağımızı, 
Yeterlik, tarafsızlık, karar verme ve çalışmalarda güveni azaltacak herhangi bir faaliyette bulunmamayı,
Hizmet sunumunda beklenen kalite seviyesinin sağlayacağımızı,
Vereceğimiz hizmetin belirlenen standartlar çerçevesinde gerçekleştirilmesini sağlayacağımızı,
Bu çerçevede TS EN ISO/IEC 17025 şartlarına uygun olarak, laboratuvar çalışanlarımızın ve yönetimde görev alanların kalite dokümantasyonunu öğrenmelerini, politika ve prosedürlerin uygulanmalarını ve yönetiminin etkinliğini sürekli iyileştirilmesini sağlayacağımızı taahhüt ederiz.
 
Kalite Politikamız:
 
TÜMGEN olarak;

Müşterilerimize verdiğimiz hizmetin; Gizlilik, Tarafsızlık, Güvenilirlik, Dürüstlük, İzlenebilirlik ilkelerine bağlı olarak sunulması amacıyla çalışırken,  Analiz hizmetlerimizde; Yasalar çerçevesinde,müşteri talepleri doğrultusunda ve ulusal ve uluslararası standartlara uygun olarak, Kalite, politika ve prosedürler konusunda eğitimli, sorumluluk alanında uzman personelinin sürekli iyileştirme amacımıza aktif katılımları ile günün koşullarına göre teknolojik ve metodolojik sürekli iyileştirmeleri gerçekleştirmeyi hedefler ve bu hedefler doğrultusunda
Sürekli olarak doğru ve güvenilir analiz sonuçları üretmeyi

Müşteri memnuniyetini artırmayı,

TSEN ISO/IEC17025 Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliliği İçin Genel Şartlar Standardının tüm gereklerini yerine getirmeyi
amaçlayan bir düzey ve kalitede müşterilerine hizmet vermeyi taahhüt eder.